Nyheter i september

I september lanserer vi to nyheter fra produsenten Ampelidae i Loire.  Produktene Brochet Sauvignon Blanc Facile og Brochet Pinot Noir Reserve er tilgjengelig på […]

I september lanserer vi to nyheter fra produsenten Ampelidae i Loire.  Produktene Brochet Sauvignon Blanc Facile og Brochet Pinot Noir Reserve er tilgjengelig på Vinmonopelet fra 7. september. 

Varenr. Produktnavn Årgang Pris
10278901 Brochet Pinot Noir Reserve 2017 kr. 160,-
10279001 Brochet Sauvignon Blanc Facile 2017 kr. 129,90

I helningene av Ampelidaes eiendom 150 moh dyrker Frédric Brochet Pinot Noir. Vinstokkene er nesten 70 år gamle. Jordsmonnet er kalk- og leirholdig og har en utmerket evne til å ta vare på samt frigi fuktighet i bakken. Dette gir spesielt god drenering. Jordsmonnet i disse karrige vinmarkene er blant det mest sjeldne og ypperste i verden.

Etter at Fréderic innførte vindyrking etter sin filosofi for 28 år siden med blant annet å slippe til vegetasjon som trær og frukttrær i og omkring vinmarkene, har man kunnet unngå sprøyting. Vegetasjonen bidrar blant annet til nitrogenholdig jord, slik at man ikke trenger å tilføre kunstig næring. Dette har ført til at mye av dyrelivet og mangfoldet har reetablert seg, og området er igjen fullt av stedstypiske fisk- og fuglearter. 

Viner fra denne produsenten

For tiden fører vi ingen viner fra denne produsenten.